From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxngw4nsr@facebookmail.com
Pham Duy Tan đã đăng lên dòng thời gian của bạn
2016-08-09 06:14:46
To: Ngô Quốc Quyền
From: notification+kr4kxngw4nsr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Pham Duy Tan đã đăng lên dòng thời gian của bạn


Received: 2016-08-09 06:14:46
 
hey Quyền NOW USE WWW, DEMOLIKER ,COM AND GET DAILY 5000 LIKES ON FACEBOOK ^_^ - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Pham Duy Tan đã đăng lên dòng thời gian của bạn
 
   
Pham Duy Tan
9 Tháng 8 lúc 12:14
 
hey Quyền NOW USE WWW, DEMOLIKER ,COM AND GET DAILY 5000 LIKES ON FACEBOOK ^_^
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem bài viết
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025