From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tuân Quốc muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:33:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tuân Quốc muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:33:49
 
1 bạn chung - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH tại THPT Đà Bắc -Đà Bắc-Hòa Bình - Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình - Hòa Bình, Hòa Bình, Vietnam - 479 người bạn - 1 ảnh - 15 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tuân Quốc muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tuân Quốc
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH tại THPT Đà Bắc -Đà Bắc-Hòa Bình · Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình · Hòa Bình, Hòa Bình, Vietnam
1 bạn chung · 479 người bạn · 1 ảnh · 15 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025