From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
MU Chủ đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.
2016-08-04 13:50:01
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

MU Chủ đề xuất bạn thêm bạn trên Facebook.


Received: 2016-08-04 13:50:01
MU Chủ đề nghị bạn thêm Sone Thủy Chúc là bạn bè trên Facebook. Sone Thủy Chúc Thêm bạn bè
facebook
MU Chủ đề nghị bạn thêm Sone Thủy Chúc là bạn bè trên Facebook.
Sone Thủy ChúcSone Thủy Chúc
Thêm bạn bè
Xem tất cả các đề xuất.
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025