From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
TonyLiem Tony muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 14:56:27
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

TonyLiem Tony muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 14:56:27
 
5 người bạn chung - Nhân viên tại ACS (Barker Road) - Thành phố Hồ Chí Minh - 4.996 người bạn - 1.583 ảnh - 2 ghi chú - 1.492 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
TonyLiem Tony muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
TonyLiem Tony
Nhân viên tại ACS (Barker Road) · Thành phố Hồ Chí Minh
5 người bạn chung · 4.996 người bạn · 1.583 ảnh · 2 ghi chú · 1.492 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025