From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vinh Dinh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 03:45:34
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vinh Dinh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 03:45:34
 
10 người bạn chung - 2.628 người bạn - 1 ảnh - 158 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Vinh Dinh muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Vinh Dinh
10 người bạn chung · 2.628 người bạn · 1 ảnh · 158 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025