From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Nguyễn Ngọc đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-26 15:09:16
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Ngọc đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-26 15:09:16
Quynh, Nguyễn Ngọc đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngọc: Phuong Hong 112 bạn chung Thêm bạn bè Hoangphuong Le 182 bạn chung Thêm bạn bè Dương Chí Diễn 41 bạn chung Thêm bạn bè Tuấn Nguyễn Quốc 28 bạn chung Thêm bạn bè Hong Nguyen 80 bạn chung Thêm bạn bè Hong Phuoc Pham 51 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Quynh, Nguyễn Ngọc đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngọc:
Phuong HongPhuong Hong
112 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoangphuong LeHoangphuong Le
182 bạn chung
Thêm bạn bè
Dương Chí DiễnDương Chí Diễn
41 bạn chung
Thêm bạn bè
Tuấn Nguyễn QuốcTuấn Nguyễn Quốc
28 bạn chung
Thêm bạn bè
Hong NguyenHong Nguyen
80 bạn chung
Thêm bạn bè
Hong Phuoc PhamHong Phuoc Pham
51 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025