From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
[Cần Thơ Club CDHT] Sáng làm phát cái j đó gọi là may mắn a Duy...
2016-08-29 00:41:40
To: Cần Thơ Club CDHT
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[Cần Thơ Club CDHT] Sáng làm phát cái j đó gọi là may mắn a Duy...


Received: 2016-08-29 00:41:40
  Nguyễn Trí đã đăng trong Cần Thơ Club CDHT .       Nguyễn Trí 29 Tháng 8 lúc 7:41   Sáng làm phát cái j đó gọi là may mắn a Duy Nguyễn Khánh Phan Duy   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nguyễn Trí đã đăng trong Cần Thơ Club CDHT.
 
   
Nguyễn Trí
29 Tháng 8 lúc 7:41
 
Sáng làm phát cái j đó gọi là may mắn a Duy Nguyễn Khánh Phan Duy
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025