From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Lava NM muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 02:49:59
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lava NM muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 02:49:59
 
4 người bạn chung - HUTECH - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - Thành phố Hồ Chí Minh - 1.002 người bạn - 37 ảnh - 44 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lava NM muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Lava NM
HUTECH - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM · Thành phố Hồ Chí Minh
4 người bạn chung · 1.002 người bạn · 37 ảnh · 44 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025