From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Mac Quân muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 14:51:44
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Mac Quân muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 14:51:44
 
1 bạn chung - Laborer tại Tp. Hải Dương - Trường THPT Hà Bắc - Hải Dương (thành phố) - 417 người bạn - 6 ảnh - 60 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Mac Quân muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Mac Quân
Laborer tại Tp. Hải Dương · Trường THPT Hà Bắc · Hải Dương (thành phố)
1 bạn chung · 417 người bạn · 6 ảnh · 60 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025