From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tâm Tri Nguyễn đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-29 10:07:49
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tâm Tri Nguyễn đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-29 10:07:49
 
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tâm Tri Nguyễn đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Tâm Tri Nguyễn
29 Tháng 8 lúc 17:07
 
   
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025