From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
V.k. Meghwal đã đánh dấu bạn trong một ảnh trên Facebook.
2016-08-31 17:23:23
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

V.k. Meghwal đã đánh dấu bạn trong một ảnh trên Facebook.


Received: 2016-08-31 17:23:23
 
Xem trên Facebook -
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
V.k. Meghwal đã thêm một ảnh có mặt bạn.
1 Tháng 9 lúc 0:21
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025