From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Quân Ngọc Bảo Trần đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 06:50:48
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Quân Ngọc Bảo Trần đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 06:50:48
Thanh Thao, Quân Ngọc Bảo Trần đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Bảo Trần: Vy Vy 9 bạn chung Thêm bạn bè Dũng Gà Thái Lang 5 bạn chung Thêm bạn bè Ðang Minh Nhat 4 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Ngọc Ánh 4 bạn chung Thêm bạn bè Hp Tâm Gà Chọi 4 bạn chung Thêm bạn bè Soai Ca 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Quân Ngọc Bảo Trần đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Bảo Trần:
Vy VyVy Vy
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Dũng Gà Thái LangDũng Gà Thái Lang
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Ðang Minh NhatÐang Minh Nhat
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn Ngọc ÁnhNguyễn Ngọc Ánh
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Hp Tâm Gà ChọiHp Tâm Gà Chọi
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Soai CaSoai Ca
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025