From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nuoc Mat Hoa Da đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 19:59:06
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nuoc Mat Hoa Da đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 19:59:06
Thanh Thao, Nuoc Mat Hoa Da đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Nuoc Mat: Vy Vy 741 bạn chung Thêm bạn bè Khanh Nguyen 17 bạn chung Thêm bạn bè NguyenQuynh NguyenQuynh 23 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Hân 59 bạn chung Thêm bạn bè En Ly Coi 15 bạn chung Thêm bạn bè ChinChin Lai 17 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nuoc Mat Hoa Da đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Nuoc Mat:
Vy VyVy Vy
741 bạn chung
Thêm bạn bè
Khanh NguyenKhanh Nguyen
17 bạn chung
Thêm bạn bè
NguyenQuynh NguyenQuynhNguyenQuynh NguyenQuynh
23 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc HânNgọc Hân
59 bạn chung
Thêm bạn bè
En Ly CoiEn Ly Coi
15 bạn chung
Thêm bạn bè
ChinChin LaiChinChin Lai
17 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025