From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Dong Thanh Dong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 14:01:24
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Dong Thanh Dong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 14:01:24
Thanh Thao, Dong Thanh Dong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Dong: Xinh GGáii 363 bạn chung Thêm bạn bè Nhóc ChungTình 85 bạn chung Thêm bạn bè Linh Chippy-y 8 bạn chung Thêm bạn bè Lương Nhật 1 bạn chung Thêm bạn bè Bẹp's Cả'ss 1 bạn chung Thêm bạn bè Kiều Oanh 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Dong Thanh Dong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Dong:
Xinh GGáiiXinh GGáii
363 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhóc ChungTìnhNhóc ChungTình
85 bạn chung
Thêm bạn bè
Linh Chippy-yLinh Chippy-y
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Lương NhậtLương Nhật
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Bẹp's Cả'ssBẹp's Cả'ss
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Kiều OanhKiều Oanh
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025