From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
98 người thích một bài viết trong nhóm FB_F (Facebook Friends) của bạn
2016-05-09 22:01:12
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

98 người thích một bài viết trong nhóm FB_F (Facebook Friends) của bạn


Received: 2016-05-09 22:01:12
  98 người thích bài viết này trong FB_F (Facebook Friends)       Prëäh Nêâng Tõuch 7 Tháng 5 lúc 22:44     Thích Bình luận Chia sẻ    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
98 người thích bài viết này trong FB_F (Facebook Friends)
 
   
Prëäh Nêâng Tõuch
7 Tháng 5 lúc 22:44
 
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
   
   
 
Truy cập nhóm
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025