From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Trần Nhựt đã thêm một ảnh mới
2016-07-31 07:43:13
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Trần Nhựt đã thêm một ảnh mới


Received: 2016-07-31 07:43:13
 
      Trần Nhựt đã thêm một ảnh mới. 30 Tháng 7 lúc 19:20 Xem   Thích Bình luận Chia sẻ      
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Trần Nhựt đã thêm một ảnh mới.
30 Tháng 7 lúc 19:20
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025