From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Huệ Như đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-31 14:28:27
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huệ Như đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-31 14:28:27
 
Huệ Như đã viết: Nam Mô A Di Đà phât - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Huệ Như đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Huệ Như
31 Tháng 8 lúc 21:28
 
Nam Mô A Di Đà phât
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025