From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Cuong Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:45:48
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Cuong Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:45:48
 
1 bạn chung - Cuop ngan hang tại I love DA NANG - THPT Pleiku - Gia Lai - Đà Nẵng - 929 người bạn - 30 ảnh - 299 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Cuong Nguyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Cuong Nguyen
Cuop ngan hang tại I love DA NANG · THPT Pleiku - Gia Lai · Đà Nẵng
1 bạn chung · 929 người bạn · 30 ảnh · 299 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025