From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
陳斯特 đã thay đổi kiểu nhóm "BWS/勁戰/VJR/CUXI/MANY/雷霆~什麼精品都賣什麼都不奇怪" thành "Mua, bán, kinh doanh".
2016-04-05 03:00:11
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

陳斯特 đã thay đổi kiểu nhóm "BWS/勁戰/VJR/CUXI/MANY/雷霆~什麼精品都賣什麼都不奇怪" thành "Mua, bán, kinh doanh".


Received: 2016-04-05 03:00:11
 
  陳斯特 đã thay đổi kiểu nhóm "BWS/勁戰/VJR/CUXI/MANY/雷霆~什麼精品都賣什麼都不奇怪" thành " Mua, bán, kinh doanh ". Truy cập nhóm Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
陳斯特 đã thay đổi kiểu nhóm "BWS/勁戰/VJR/CUXI/MANY/雷霆~什麼精品都賣什麼都不奇怪" thành "Mua, bán, kinh doanh".
Truy cập nhóm
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025