From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Nguyen Chung thích một bài viết trên dòng thời gian của bạn: Qua dep em oi
2016-07-30 12:31:00
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyen Chung thích một bài viết trên dòng thời gian của bạn: Qua dep em oi


Received: 2016-07-30 12:31:00
 
      Nguyen Chung thích một bài viết trên dòng thời gian của bạn: Qua dep em oi. 30 Tháng 7 lúc 19:30 Xem    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Nguyen Chung thích một bài viết trên dòng thời gian của bạn: Qua dep em oi.
30 Tháng 7 lúc 19:30
Xem
 
 
   
   
 
Xem Bài viết
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025