From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Cvetin Chilimanov (@Cvetin) retweeted your Tweet!
2016-09-26 18:59:48
To: Cicero_IX 🚁
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Cvetin Chilimanov (@Cvetin) retweeted your Tweet!


Received: 2016-09-26 18:59:48
Cvetin Chilimanov
retweeted your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX 🚁 @Cicero_IX
 
„Ова е крај на власта на ВМРО-ДПМНЕ“ рече видно изнервираниот граѓански активист веќе седми пат оваа година.