From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Thanh Hà đã thêm một ảnh mới
2016-09-07 08:31:47
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thanh Hà đã thêm một ảnh mới


Received: 2016-09-07 08:31:47
 
      Thanh Hà đã thêm một ảnh mới. 7 Tháng 9 lúc 9:20 Xem   Thích Bình luận Chia sẻ      
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Thanh Hà đã thêm một ảnh mới.
7 Tháng 9 lúc 9:20
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025