From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Chung Lê Giang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:22:14
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chung Lê Giang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:22:14
Thanh Thao, Chung Lê Giang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Chung: Vy Vy 63 bạn chung Thêm bạn bè Phươc Lê Văn 15 bạn chung Thêm bạn bè Nuoc Hoa My Pham 13 bạn chung Thêm bạn bè Chan Akira 8 bạn chung Thêm bạn bè Cậu's Chủ'x Nhỏ'xx 11 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Phương 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Chung Lê Giang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Chung:
Vy VyVy Vy
63 bạn chung
Thêm bạn bè
Phươc Lê VănPhươc Lê Văn
15 bạn chung
Thêm bạn bè
Nuoc Hoa My PhamNuoc Hoa My Pham
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Chan AkiraChan Akira
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Cậu's Chủ'x Nhỏ'xxCậu's Chủ'x Nhỏ'xx
11 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn PhươngNguyễn Phương
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025