From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tran Van Truyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 03:49:52
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tran Van Truyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 03:49:52
 
3 người bạn chung - Manager tại Huế - THPT Thuan An - Huế - 4.661 người bạn - 33 ảnh - 372 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tran Van Truyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tran Van Truyen
Manager tại Huế · THPT Thuan An · Huế
3 người bạn chung · 4.661 người bạn · 33 ảnh · 372 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025