From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
New message from Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ to AATA PAATTA JIHNE GROUP LEFT KI...
2016-08-22 18:11:45
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

New message from Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ to AATA PAATTA JIHNE GROUP LEFT KI...


Received: 2016-08-22 18:11:45
Conversation with Ketan Sharma, Soniya Khan, Manpreet Kaur, Sʜʌŋʌyʌ Mɘʜɽʌ, Jyoti Angle, Manpreet Kaur Manno, ਜੱਟੀ ਨੱਖਰਿਆਂ ਪੱਟੀ, Missh Zoyaa, Dilpreet Kaur Gill, Mʌŋŋo, Kaur Noor, Jass Baahmni, Kalpana Verma, Jaspreet Kaur Gill, Niharika Sharma, Mithi Mithi Heer, Kʜʌtʌʀnʌk ShəhzʌÐʌ, ਕਿੳੂਟ ਜੱਟੀ, Çùtelîçîous JênÑý, SwəəthəAɽt, Imrat Kaur, Manpreet Dhillon, Guddu Shivani, Navreet Kang, Rəd Chıllı, ਸਹੇਲੀ ਤੇਰੀ ਫੈਨ ਮੇਰੀ, Andless Heer, Fʌsʜioŋʌbɭe Stʀʌwɓɘrry Ft-sañå, Jatti Kaur, Mitthi Khand, Baɓƴ-i Aɱ-sʋpeʀɱaŋ, Jʌţţ ʌʞ Sʌŋtʌlı Wʌʀʛʌ, Meet Jass, Akh-Melıı'Kıve Tenʋ'takjʋ-Rʞha ßharke'ßandook-Sohnıye Ft'Terʌ-Jijʌ, Knt Heer, Merə'Hʌq ChStaŋd'terʌChahidʌ-Me tʌng-Dyôgʌ'Jehda Khangyʌft-iŋdər, Manpreet Singh, Jaat Mahii, Illı Tʜʌɽʞɩ Jʌţţ Illı, JiŋʌUtte-Sʌrkari'ßeŋ EyJʌtt'Uŋa-Kʌmn ƊʌHi'fʌŋ-Ey ʆt'Terʌ-Jijʌ, Bʋttɘʀ ʆɭy, Dilpreet Kaur Rajput, Gʋʀi Kiŋg, Simran Sharma, Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu, IıIı Cʌŋɗƴ Cʀʋsʜ IıIı, Aashi Agarwal, Saffy Grewal, ɱeʜak, ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ, Sʜoŋaɭɩĸa Sʜʌʀɱa, MʌınWohı-Hʋn'Jıse Ɗekh-Kʌr'Terı ßehn'Smıle-Ɗetı Hʌı'ft-Vəɭɭy, βπαηδεδ κΜεεεηι, Nẳɱʞəəŋ, Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ, Priya Verma, Yʌʌr'HʋŋdeNe-Sʌryane Pyi'ßaŋdook-Vʌrge ft-YʌʌranDa'Yʌʌr Te'JwʌkaDʌ-Jıjʌ, Đɽʌmʌ Qʋɘɘɳ, Moŋøsıl, Geet Kour, ßəfiʞrʌʌ, X-ɱaɳ, ɱʌɳgʌ ɱʌɳteɭ, Kɪɪlləɽ Gɪɪɽl, Innoxent Assi, Dilpreet Kaur, Sapna Singh, FɭɩʀTƴ Gɩʀɭ, Iŋŋoxɘŋt Nooʀ ʆt Mʋŋŋɩ, Ayesha Khan, Singh Gurnnor, ʌsɭə Wʌʀʛʌ ʛʌbhʀʋ, Prachi Sharma, Aŋʛɘʟ, Angle Reet, ĸʀɩpʌ, Cøōɭ Fɩʛʜtɘʀ Qʋɘɘŋ, Sarah Loma, Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı, Gʋɽıı Sɱoʞəɽ, Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ, Preet Gill Preet, ਜੂਲੀੲਟ ਜੱਟੀ, Ês'hàl ßàløçh, Preet Varme Preet, You-ẳre'ʌ BløøÐy'bʌstarÐ-n I'ʌm-Fʋckıng Fasteɽ'feʌt-iŋÐeɽ, Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ, Pııŋssh'ʋ Pɽopəɽtı'ə, Jʌss'gɘrɱany-waɭɘ Chʌmar-Tɘ'nindɘrGill Dɩ'ɱaa-chodʌŋ Waɭa'ft-iŋdɘrJɩjʌ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਸੌਹਣੀ ਕਬੂਤਰੀ, ĸɩʀʌt, Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ, ʆiŋʌɭ Ðɘstiŋʌtioŋ ʆt-Ðøŋ, Bʌby ɱaiŋ Terʌ Boyfɽıeŋd, Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ, Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr, Diɭ'vʌrvʌr-kęhndʌ Teŋû'pyʌr-Nʌ krʌeH'Kehŋdekehŋde-pyʌr meŋu'Hoyɩ-jʌŋdʌAe, RɘhŋÐe'Niit-GhʋmÐe Gedi'ɽøƛut-ʋTeni ChƛɭdeNɘ'fɭẳẳtƛ-viçh Shƛɽyƛm'Ħʋkke-Ni, Dɘkhʌn'Nu-ɭoʌʆer Aʌ'Kuɗi-Diɭ Di-Mʌɗi'Nʌi ʆt-Jʌsɗɘɘp, Tehreem Butt and I'm-mʋcʜ Bəttər'tʜən-ʋr X'n-Bəttər Tʜən'ʋr-nəxt
Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr
Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr 10:15pm Aug 22
JITHE KUTTE KMINNE TE KNJR ASI TEENO ADD OTHE GANDD HI GANDD

View Conversation on Facebook
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025