From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Huynh Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 00:51:27
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huynh Nguyen muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 00:51:27
 
4 người bạn chung - Dao Phu tại Giám đốc Công ty TNHH chém gió 1 thành viên - Khoa Kinh tế thương mại Trường Đại Học Nha Trang - 1.745 người bạn - 1 ảnh - 39 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Huynh Nguyen muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Huynh Nguyen
Dao Phu tại Giám đốc Công ty TNHH chém gió 1 thành viên · Khoa Kinh tế thương mại Trường Đại Học Nha Trang
4 người bạn chung · 1.745 người bạn · 1 ảnh · 39 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025