From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nữhoàng Bănggiá đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:43:04
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nữhoàng Bănggiá đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:43:04
Thanh Thao, Nữhoàng Bănggiá đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Bănggiá: Vy Vy 82 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 27 bạn chung Thêm bạn bè Hồng Đào Châu 13 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Hồng 20 bạn chung Thêm bạn bè Phươc Lê Văn 20 bạn chung Thêm bạn bè Chan Que 6 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nữhoàng Bănggiá đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Bănggiá:
Vy VyVy Vy
82 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
27 bạn chung
Thêm bạn bè
Hồng Đào ChâuHồng Đào Châu
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa HồngHoa Hồng
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Phươc Lê VănPhươc Lê Văn
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Chan QueChan Que
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025