From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Đinh Đức Thủy muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:41:08
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Đinh Đức Thủy muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:41:08
 
6 người bạn chung - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU - Hải Phòng - 4.994 người bạn - 147 ảnh - 739 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Đinh Đức Thủy muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Đinh Đức Thủy
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU · Hải Phòng
6 người bạn chung · 4.994 người bạn · 147 ảnh · 739 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025