From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4zjj949a0y@facebookmail.com
Bạn có biết Anh'ss Phiêu'ss, Đạt Nguyễn và Thái Anthony?
2016-08-01 06:46:42
To: Vivian Bui
From: notification+zj4zjj949a0y@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn có biết Anh'ss Phiêu'ss, Đạt Nguyễn và Thái Anthony?


Received: 2016-08-01 06:46:42
 
  Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.   Anh'ss Phiêu'ss Làm việc tại SỐng mÃi vỚi thỜi giAn - trAi mẶt cÙng sỐ kiẾp Thêm bạn bè     Đạt Nguyễn Làm việc tại Đồng Tháp Quê Tôi Thêm bạn bè     Thái Anthony DJ tại Thành phố Hồ Chí Minh Thêm bạn bè  
   
 
   Những người bạn có thể biết
 
   
   
 
Thêm người bạn biết để xem ảnh và cập nhật của họ.
 
Anh'ss Phiêu'ss
Làm việc tại SỐng mÃi vỚi thỜi giAn - trAi mẶt cÙng sỐ kiẾp
Thêm bạn bè
 
 
Đạt Nguyễn
Làm việc tại Đồng Tháp Quê Tôi
Thêm bạn bè
 
 
Thái Anthony
DJ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thêm bạn bè
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Tìm thêm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025