From
Subject
Time (UTC)
notification+AdGFuZ3V0YW5ndXRhbmd1MUBhZGQzMDAwLnBwLnVh@facebookmail.com
Quản Lý Trang đã mời bạn làm việc cho doanh nghiệp của họ trên Facebook
2016-10-07 12:09:11
To:
From: notification+AdGFuZ3V0YW5ndXRhbmd1MUBhZGQzMDAwLnBwLnVh@facebookmail.com
Subject:

Quản Lý Trang đã mời bạn làm việc cho doanh nghiệp của họ trên Facebook


Received: 2016-10-07 12:09:11
Bạn đã được cấp quyền truy cập vào Quản Lý Trang. 1Bắt 1Bắt đã cấp cho bạn quyền truy cập vào Trình quản lý doanh nghiệp của Quản Lý Trang trên Facebook để bạn có thể trợ giúp về Trang của họ, các tài khoản quảng cáo và những người làm việc trên đó. Bắt đầu Tìm hiểu thêm Tất cả trong một Quản lý tất cả các trang Facebook và tài khoản quảng cáo của bạn cũng như cấp cho mọi người quyền truy cập mà không cần chia sẻ chi tiết đăng nhập. Hoạt động nhanh hơn và tốt hơn Giảm thời gian cần để thiết lập và quản lý các tài khoản quảng cáo cũng như trang của bạn để phát triển doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn. Tăng Quyền kiểm soát Nhìn rõ ai có quyền truy cập vào trang và tài khoản quảng cáo của bạn, đồng thời xóa hoặc thay đổi quyền của họ.
 
Bạn đã được cấp quyền truy cập vào Quản Lý Trang.
1Bắt 1Bắt đã cấp cho bạn quyền truy cập vào Trình quản lý doanh nghiệp của Quản Lý Trang trên Facebook để bạn có thể trợ giúp về Trang của họ, các tài khoản quảng cáo và những người làm việc trên đó.
Bắt đầu
Tìm hiểu thêm
Tất cả trong một
Quản lý tất cả các trang Facebook và tài khoản quảng cáo của bạn cũng như cấp cho mọi người quyền truy cập mà không cần chia sẻ chi tiết đăng nhập.
Hoạt động nhanh hơn và tốt hơn
Giảm thời gian cần để thiết lập và quản lý các tài khoản quảng cáo cũng như trang của bạn để phát triển doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn.
Tăng Quyền kiểm soát
Nhìn rõ ai có quyền truy cập vào trang và tài khoản quảng cáo của bạn, đồng thời xóa hoặc thay đổi quyền của họ.