From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Canh Ky Vu muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 05:01:47
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Canh Ky Vu muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 05:01:47
 
1 bạn chung - Làm việc tại VIMCC - Tập đoàn CN Than Khoáng sản VN - Đại Học Buôn Ba Khoa Lăn Lộn Với Đời - 893 người bạn - 34 ảnh - 139 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Canh Ky Vu muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Canh Ky Vu
Làm việc tại VIMCC - Tập đoàn CN Than Khoáng sản VN · Đại Học Buôn Ba Khoa Lăn Lộn Với Đời
1 bạn chung · 893 người bạn · 34 ảnh · 139 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025