From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vạn Sự Tùy Duyên muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 02:21:56
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vạn Sự Tùy Duyên muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 02:21:56
 
1 bạn chung - Làm việc tại Trường THPT Bình Yên - THPT Định Hóa - Thái Nguyên (thành phố) - 1.508 người bạn - 16 ảnh - 232 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Vạn Sự Tùy Duyên muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Vạn Sự Tùy Duyên
Làm việc tại Trường THPT Bình Yên · THPT Định Hóa · Thái Nguyên (thành phố)
1 bạn chung · 1.508 người bạn · 16 ảnh · 232 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025