From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tai Phat đã bình luận về ảnh của Thanh Thao Tran.
2016-09-01 01:28:27
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tai Phat đã bình luận về ảnh của Thanh Thao Tran.


Received: 2016-09-01 01:28:27
 
Tai Phat đã viết: Chào em - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tai Phat đã bình luận về ảnh của Thanh Thao Tran.
 
   
Tai Phat
1 Tháng 9 lúc 8:28
 
Chào em
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025