From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ai Hien muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 00:56:46
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Ai Hien muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 00:56:46
 
1 bạn chung - 113 người bạn - 8 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Ai Hien muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Ai Hien
1 bạn chung · 113 người bạn · 8 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025