From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ngốc Ngếch đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:25:22
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ngốc Ngếch đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:25:22
Thanh Thao, Ngốc Ngếch đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngốc: Vy Vy 67 bạn chung Thêm bạn bè Viet Ha 14 bạn chung Thêm bạn bè Gái Họ Lê 5 bạn chung Thêm bạn bè Trinh Thỏ 3 bạn chung Thêm bạn bè Thanh Tâm 9 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Thái 9 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Ngốc Ngếch đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ngốc:
Vy VyVy Vy
67 bạn chung
Thêm bạn bè
Viet HaViet Ha
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Gái Họ LêGái Họ Lê
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Trinh ThỏTrinh Thỏ
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Thanh TâmThanh Tâm
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn TháiNguyễn Thái
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025