From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Phạm Công Huấn đã thêm một ảnh mới
2016-09-10 23:09:34
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phạm Công Huấn đã thêm một ảnh mới


Received: 2016-09-10 23:09:34
 
      Phạm Công Huấn đã thêm một ảnh mới. 10 Tháng 9 lúc 17:24 Xem   Thích Bình luận Chia sẻ      
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Phạm Công Huấn đã thêm một ảnh mới.
10 Tháng 9 lúc 17:24
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025