From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Cuồng Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 15:21:07
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Cuồng Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 15:21:07
Thanh Thao, Cuồng Phong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Phong: Tiền Giả 1 bạn chung Thêm bạn bè Linh Tiền Giả 3 bạn chung Thêm bạn bè VT Long 1 bạn chung Thêm bạn bè Tien Gia Buon Ban 1 bạn chung Thêm bạn bè An Pham 14 bạn chung Thêm bạn bè Nam Trung Nguyễn 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Cuồng Phong đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Phong:
Tiền GiảTiền Giả
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Linh Tiền GiảLinh Tiền Giả
3 bạn chung
Thêm bạn bè
VT LongVT Long
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Tien Gia Buon BanTien Gia Buon Ban
1 bạn chung
Thêm bạn bè
An PhamAn Pham
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Nam Trung NguyễnNam Trung Nguyễn
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025