From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn Thảo muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-31 08:05:49
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Thảo muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-31 08:05:49
 
Làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM - Thành phố Hồ Chí Minh
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nguyễn Thảo muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Nguyễn Thảo
Làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh · HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM · Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025