From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com
Thịnh Chí Thịnh Chí đã chia sẻ ảnh của Thư Thư.
2016-09-24 07:30:25
To: Vy Vy
From: notification+kr4n5xa4armr@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Thịnh Chí Thịnh Chí đã chia sẻ ảnh của Thư Thư.


Received: 2016-09-24 07:30:25
 
      Thịnh Chí Thịnh Chí đã chia sẻ ảnh của Thư Thư . 23 Tháng 9 lúc 20:05 Xem   Thích Bình luận Chia sẻ      
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Thịnh Chí Thịnh Chí đã chia sẻ ảnh của Thư Thư.
23 Tháng 9 lúc 20:05
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025