From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Diɭ'vʌrvʌr-kęhndʌ Teŋû'pyʌr-Nʌ krʌeH'Kehŋdekehŋde-pyʌr meŋu'Hoyɩ-jʌŋdʌAe changed the name of the gro...
2016-09-03 09:56:18
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Diɭ'vʌrvʌr-kęhndʌ Teŋû'pyʌr-Nʌ krʌeH'Kehŋdekehŋde-pyʌr meŋu'Hoyɩ-jʌŋdʌAe changed the name of the gro...


Received: 2016-09-03 09:56:18
 
  Diɭ'vʌrvʌr-kęhndʌ Teŋû'pyʌr-Nʌ krʌeH'Kehŋdekehŋde-pyʌr meŋu'Hoyɩ-jʌŋdʌAe changed the name of the group "ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ ,ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ BUUURRRAAA" to "♡♥ਇਕ ਰੀਂਝ ਅਧੂਰੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ♥♡ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਸ ਦਾ ਏ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ♡♥". Visit Group Not interested? Leave the group at any time.  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Diɭ'vʌrvʌr-kęhndʌ Teŋû'pyʌr-Nʌ krʌeH'Kehŋdekehŋde-pyʌr meŋu'Hoyɩ-jʌŋdʌAe changed the name of the group "ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ ,ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ BUUURRRAAA" to "♡♥ਇਕ ਰੀਂਝ ਅਧੂਰੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ♥♡ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਸ ਦਾ ਏ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ♡♥".
Visit Group
Not interested?
Leave the group at any time.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025