From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Văn Gia'u đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 02:17:33
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Văn Gia'u đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 02:17:33
Thanh Thao, Văn Gia'u đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Gia'u: Vy Vy 956 bạn chung Thêm bạn bè Xiu Le 3 bạn chung Thêm bạn bè Yến Nhi Yến 6 bạn chung Thêm bạn bè Linh Nhi 14 bạn chung Thêm bạn bè Vi Nguyễn 9 bạn chung Thêm bạn bè Cry Cry 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Văn Gia'u đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Gia'u:
Vy VyVy Vy
956 bạn chung
Thêm bạn bè
Xiu LeXiu Le
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Yến Nhi YếnYến Nhi Yến
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Linh NhiLinh Nhi
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Vi NguyễnVi Nguyễn
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Cry CryCry Cry
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025