From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Lợi Trần đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-06 15:41:21
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lợi Trần đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-06 15:41:21
 
  Lợi Trần đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Lợi Trần 6 Tháng 9 lúc 22:41   Tomboy CôDon Tý Địuu Vy Vy Nguyên Lê Trinh Nguyễn Nguyễn Thị Tú Trinh Gấu Trắng Hien Vo Lê Thu Hiền Xuka Ma Nữ Hương Võ Vân Tuyền Hà Tâm Nhi Hhuyền Ngọc Duyên Duyên Thạch Cảnh Nhựt Quyên Mu Út's Hâm's định Sơn Davis Lê ⚡  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lợi Trần đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Lợi Trần
6 Tháng 9 lúc 22:41
 
Tomboy CôDon Tý Địuu Vy Vy Nguyên Lê Trinh Nguyễn Nguyễn Thị Tú Trinh Gấu Trắng Hien Vo Lê Thu Hiền Xuka Ma Nữ Hương Võ Vân Tuyền Hà Tâm Nhi Hhuyền Ngọc Duyên Duyên Thạch Cảnh Nhựt Quyên Mu Út's Hâm's định Sơn Davis Lê ⚡
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025