From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Kiet Tran muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-01 13:14:48
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Kiet Tran muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-01 13:14:48
 
2 người bạn chung - Làm việc tại Làm tự do - Truong thpt ly phong Q5 - Chợ Lớn - 213 người bạn - 1 ảnh - 9 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Kiet Tran muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Kiet Tran
Làm việc tại Làm tự do · Truong thpt ly phong Q5 · Chợ Lớn
2 người bạn chung · 213 người bạn · 1 ảnh · 9 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025