From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vanhau Nguyeng van Hai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 00:33:14
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Vanhau Nguyeng van Hai đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 00:33:14
Thanh Thao, Vanhau Nguyeng van Hai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Vanhau: Diêm My Nguyên Thi 71 bạn chung Thêm bạn bè Hang Nguyen 41 bạn chung Thêm bạn bè A Chau Tran 101 bạn chung Thêm bạn bè Đan Linh 113 bạn chung Thêm bạn bè Cô Bé Mùa Đông 7 bạn chung Thêm bạn bè Tri Mun Gia Truyền 26 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Vanhau Nguyeng van Hai đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Vanhau:
Diêm My Nguyên ThiDiêm My Nguyên Thi
71 bạn chung
Thêm bạn bè
Hang NguyenHang Nguyen
41 bạn chung
Thêm bạn bè
A Chau TranA Chau Tran
101 bạn chung
Thêm bạn bè
Đan LinhĐan Linh
113 bạn chung
Thêm bạn bè
Cô Bé Mùa ĐôngCô Bé Mùa Đông
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Tri Mun Gia TruyềnTri Mun Gia Truyền
26 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025