From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Trang Võ tự vệ cho Nữ của bạn đã bị hủy đăng
2016-09-05 13:30:22
To: Vy Vy
From: notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Subject:

Trang Võ tự vệ cho Nữ của bạn đã bị hủy đăng


Received: 2016-09-05 13:30:22
 
  Xin chào Vy, Trang Võ tự vệ cho Nữ của bạn đã bị hủy đăng vì không được cập nhật trong một thời gian. Trang không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm. Hãy đăng Trang để hiển thị lại Trang.   Truy cập Trang   Cảm ơn, Đội ngũ Facebook  
   
 
    Trang Võ tự vệ cho Nữ của bạn đã bị hủy đăng
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Trang Võ tự vệ cho Nữ của bạn đã bị hủy đăng vì không được cập nhật trong một thời gian. Trang không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm. Hãy đăng Trang để hiển thị lại Trang.
 
Truy cập Trang
 
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025