From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Luu Viet Hoang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 17:19:54
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Luu Viet Hoang đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 17:19:54
Thanh Thao, Luu Viet Hoang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Luu: Vy Vy 1.290 bạn chung Thêm bạn bè Lyly Truong 81 bạn chung Thêm bạn bè Nhật Nguyen 44 bạn chung Thêm bạn bè Thao Pham 53 bạn chung Thêm bạn bè Honda XE Máy 69 bạn chung Thêm bạn bè Quang Huynh 35 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Luu Viet Hoang đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Luu:
Vy VyVy Vy
1.290 bạn chung
Thêm bạn bè
Lyly TruongLyly Truong
81 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhật NguyenNhật Nguyen
44 bạn chung
Thêm bạn bè
Thao PhamThao Pham
53 bạn chung
Thêm bạn bè
Honda XE MáyHonda XE Máy
69 bạn chung
Thêm bạn bè
Quang HuynhQuang Huynh
35 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025