From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
[FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] #HAHAHA___ENTER__JASS__GERMNY__VALE__CHMAAR__DE__ਖ...
2016-08-17 13:37:23
To: FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] #HAHAHA___ENTER__JASS__GERMNY__VALE__CHMAAR__DE__ਖ...


Received: 2016-08-17 13:37:23
  Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ and Ravinder Singh posted in FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇 .       Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ August 17 at 1:37pm   #HAHAHA___ENTER__JASS__GERMNY__VALE__CHMAAR__DE__ਖਾਨਦਾਨ_ਦੀ_ਬੰੁਡ_ਬੰਦ_ਕਰਨ_ਵਾਲਾ_ਜੱਸ_ਦਾ_ਵੱਡਾ_ਬਲਤਕਾਰੀ_ #ਿੲੰਦਰ_ਜੀਜਾ󾌴󾌴󾌴󾮛 #JASS__CHMARA__PAI_GYE__TERI__BUND___DE__PTAKE__APNE__INDER__JIJE__NU__GROUP__CH____ADD__KRKE__CP__ #DEKHKE__APNI__BHEN__DA__RAPE__HON__LYI__TU__TE__TERE__CHMCHE__ਅਪਣੀ_ਬੁੰਡ_ਪੜਵਾਕੇ_ਫਰਾਰ_ਹੋ_ਗਏ__ਸਾਲੇ_। #ਖੁੱਸਰੇ󾌴󾌴󾌴#ਵੜਜੋ__ਅਪਣੀ_ਮਾਂ_ਦੇ_ਗਲੇ_ਸੜੇ_ਫੁੱਦੇ_ਚ_ਜਵਾਕੋ󾌪󾌪󾌪 #ਿੲੰਦਰ_ਪਿਉ_ਆ_ਤੁਹਾਡਾ_ਯਾਦ_ਰੱਖਿਉ󾮛󾮛󾮛󾌪󾌪󾌪 #SAALEYOO__JE___PANGA__LAIN__DI__OKAAT__NAHI__HUNDI__TN__PEO__NL___PNGE__NAA__LYA__KRU󾌴󾌴 #CP__ਦੇਖਕੇ_ਜੱਸ_ਤੂੰ_ਤੇ_ਤੇਰੇ_ਚਮਚੇ_ਅਪਣੀ_ਮਾਂ_ਘੂੱਸੀ_ਚ_ਮੇਰੇ_ਲੰਨ_ਦਾ_ਿਸਰਹਾਣਾ_ਲਾਕੇ_ਸੋ_ਗਏ_ਲੰਡੂ____ਚਮਾਰਾ_ਜੇ_ਲੈਕੇ_ਆਉਣਾ_ਤਾਂ_ਜੱਟ_ਦੇ_ਬਰਾਬਰ_ਦਾ__ਬੰਦਾ__ਲੈਕੇ__ਆ___ਆ__ਖੁੱਸਰੇ__ਿਜਹੇ__ਲਈ__4__ #SHLAARU___ਤੂੰ_ਅਪਣੇ_ਵਰਗੇ_ਚਮਾਰਾ󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴   Like Comment Share    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ and Ravinder Singh posted in FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇.
 
   
Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ
August 17 at 1:37pm
 
#HAHAHA___ENTER__JASS__GERMNY__VALE__CHMAAR__DE__ਖਾਨਦਾਨ_ਦੀ_ਬੰੁਡ_ਬੰਦ_ਕਰਨ_ਵਾਲਾ_ਜੱਸ_ਦਾ_ਵੱਡਾ_ਬਲਤਕਾਰੀ_ #ਿੲੰਦਰ_ਜੀਜਾ󾌴󾌴󾌴󾮛

#JASS__CHMARA__PAI_GYE__TERI__BUND___DE__PTAKE__APNE__INDER__JIJE__NU__GROUP__CH____ADD__KRKE__CP__ #DEKHKE__APNI__BHEN__DA__RAPE__HON__LYI__TU__TE__TERE__CHMCHE__ਅਪਣੀ_ਬੁੰਡ_ਪੜਵਾਕੇ_ਫਰਾਰ_ਹੋ_ਗਏ__ਸਾਲੇ_। #ਖੁੱਸਰੇ󾌴󾌴󾌴#ਵੜਜੋ__ਅਪਣੀ_ਮਾਂ_ਦੇ_ਗਲੇ_ਸੜੇ_ਫੁੱਦੇ_ਚ_ਜਵਾਕੋ󾌪󾌪󾌪 #ਿੲੰਦਰ_ਪਿਉ_ਆ_ਤੁਹਾਡਾ_ਯਾਦ_ਰੱਖਿਉ󾮛󾮛󾮛󾌪󾌪󾌪
#SAALEYOO__JE___PANGA__LAIN__DI__OKAAT__NAHI__HUNDI__TN__PEO__NL___PNGE__NAA__LYA__KRU󾌴󾌴 #CP__ਦੇਖਕੇ_ਜੱਸ_ਤੂੰ_ਤੇ_ਤੇਰੇ_ਚਮਚੇ_ਅਪਣੀ_ਮਾਂ_ਘੂੱਸੀ_ਚ_ਮੇਰੇ_ਲੰਨ_ਦਾ_ਿਸਰਹਾਣਾ_ਲਾਕੇ_ਸੋ_ਗਏ_ਲੰਡੂ____ਚਮਾਰਾ_ਜੇ_ਲੈਕੇ_ਆਉਣਾ_ਤਾਂ_ਜੱਟ_ਦੇ_ਬਰਾਬਰ_ਦਾ__ਬੰਦਾ__ਲੈਕੇ__ਆ___ਆ__ਖੁੱਸਰੇ__ਿਜਹੇ__ਲਈ__4__ #SHLAARU___ਤੂੰ_ਅਪਣੇ_ਵਰਗੇ_ਚਮਾਰਾ󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴
 
Like
Comment
Share
 
 
   
   
 
View on Facebook
   
Edit Email Settings
 
   
   
Reply to this email to comment on this post.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025