From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com
Cập nhật Trang Góc Con Người của bạn để tiếp tục hiển thị trang
2016-09-04 01:37:43
To: Vy Vy
From: notification+kjdvuwwhkdjd@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Cập nhật Trang Góc Con Người của bạn để tiếp tục hiển thị trang


Received: 2016-09-04 01:37:43
 
  Xin chào Vy, Trang Góc Con Người của bạn sẽ bị hủy đăng và không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm vì không được cập nhật trong một thời gian. Để tiếp tục hiển thị Góc Con Người, bạn có thể truy cập trang, cập nhật cài đặt hoặc đăng bài viết.   Truy cập Trang   Cảm ơn, Đội ngũ Facebook  
   
 
    Tiếp tục hiển thị Trang Góc Con Người của bạn
 
   
   
 
Xin chào Vy,
Trang Góc Con Người của bạn sẽ bị hủy đăng và không hiển thị trên Facebook hoặc trong tìm kiếm vì không được cập nhật trong một thời gian. Để tiếp tục hiển thị Góc Con Người, bạn có thể truy cập trang, cập nhật cài đặt hoặc đăng bài viết.
 
Truy cập Trang
 
Cảm ơn,
Đội ngũ Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025