From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Good Heart đã thêm bạn vào nhóm "‎اهالي الغردقه‎"
2016-08-01 19:48:41
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

Good Heart đã thêm bạn vào nhóm "‎اهالي الغردقه‎"


Received: 2016-08-01 19:48:41
Chia sẻ với Good và 4837 người khác trong nhóm mới của bạn: ‎ اهالي الغردقه ‎ Nhóm này Công khai , điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể xem nhóm, thành viên nhóm và nội dung các thành viên đăng. Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn? Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác . Không quan tâm? Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
facebook
Chia sẻ với Good và 4837 người khác trong nhóm mới của bạn: ‎اهالي الغردقه‎
Nhóm này Công khai, điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể xem nhóm, thành viên nhóm và nội dung các thành viên đăng.
Bạn có thể làm gì trong nhóm của bạn?
Thành viên có thể đăng và bình luận về cập nhật, trò chuyện với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, lên kế hoạch sự kiện nhóm, tạo tài liệu chia sẻ, và khác.
Không quan tâm?
Rời nhóm bất kỳ lúc nào.
Truy cập nhóm
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025