From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tèo Nguyễn đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook
2016-09-01 00:01:38
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tèo Nguyễn đã gắn thẻ bạn trong một bài viết trên Facebook


Received: 2016-09-01 00:01:38
Tèo Nguyễn nói rằng cô ấy có mặt cùng với bạn và 4 người khác ở Binh Phuoc, Đồng Nai . Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook .
facebook
Tèo Nguyễn nói rằng cô ấy có mặt cùng với bạn và 4 người khác ở Binh Phuoc, Đồng Nai.
Tìm hiểu thêm về gắn thẻ trên Facebook.
Xem bài viết
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025